Huyện Cô Tô chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử (12/05/2021)

Công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Cô Tô được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng theo tiến độ và đúng luật.

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của cấp ủy các cấp và của Ủy ban Bầu cử tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở ở Cô Tô đã xác định rõ công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của toàn dân. Do đó, huyện đã tập trung chỉ đạo sâu sát, toàn diện, thống nhất; xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản và tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn huyện đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình và quy định của pháp luật. Ban Chỉ đạo Bầu cử và Ủy ban Bầu cử các cấp đã được thành lập. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc đã tích cực bám sát các bước trong kế hoạch chỉ đạo triển khai, phối hợp kiểm tra, tổ chức thực hiện các nội dung theo đúng tiến độ, kế hoạch.

DS ĐAI BIỂU ỨNG CỬ HĐND TỈNH QUẢNG NINH

DS ứng cử Quốc hội

Nghị quyết UBBC số 48 về công bố danh sách các ứng cử viên cấp huyện

NQ công bố ứng cử xã Đồng Tiến

Các con đường ở các xã, thị trấn Cô Tô được treo cờ, khẩu hiệu tuyên truyền về                                                             bầu cử.

Ủy ban Bầu cử huyện Cô Tô đã quán triệt, triển khai 100% văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức quán triệt và hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, thành viên các tổ bầu cử cùng cấp. 100% xã, thị trấn đã thành lập Ủy ban Bầu cử đảm bảo đúng thời gian, số lượng thành viên theo luật định, đồng thời hoàn thành việc thành lập tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu. Theo đó, thị trấn Cô Tô và xã Đồng Tiến mỗi nơi có 6 khu vực bỏ phiếu và xã Thanh Lân có 8 khu vực bỏ phiếu. Toàn huyện có 20 tổ bầu cử và 20 khu vực bỏ phiếu.

Ông Hoàng Nguyễn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử xã Đồng Tiến, cho biết: Hiện nay, Ủy ban Bầu cử xã Đồng Tiến đã hoàn thành việc lập danh sách cử tri và đang tiến hành niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã và nhà văn hóa các thôn trên địa bàn. Ủy ban Bầu cử xã đang chỉ đạo các thôn tập trung hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri trước ngày 13/4/2021.

Việc thực hiện hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND xã, thị trấn được thực hiện đúng theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Cả cấp huyện và cấp xã đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần 2, thống nhất thông qua danh sách sơ bộ gồm 66 người ứng cử đại biểu HĐND huyện và 128 người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời thống nhất kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử.

Các xã, thị trấn của huyện Cô Tô đã triển khai việc niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở xã và những nơi công cộng.

 

Đồng chí Đặng Quang Ngạn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Cô Tô, cho biết: Tới nay, Ủy ban Bầu cử từ huyện đến cơ sở triển khai các bước của cuộc bầu cử một cách dân chủ, khách quan, đảm bảo đúng luật định và nhận được sự ủng hộ, đồng thuận, thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị. Các đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đều nhận được sự đồng tình, nhất trí cao của cử tri, qua đó, cử tri cũng thẳng thắn, tham gia góp ý mang tính xây dựng và tin tưởng, kỳ vọng vào những người ứng cử lần này.

Để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công, huyện Cô Tô cũng đang tích cực rà soát, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất như sửa chữa, tân trang lại khu vực bỏ phiếu ở các nhà văn hóa thôn, con dấu phục vụ bầu cử, kiểm tra chất lượng hòm phiếu. Tập trung chuẩn bị tốt nhất cho hội nghị hiệp thương lần thứ 3 và chủ động mọi phương án sẵn sàng tổ chức bầu cử trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời đảm bảo các điều kiện tốt nhất để cuộc bầu cử diễn ra thực sự là ngày hội của toàn dân.

Hoàng Phương (Trung tâm TT&VH Cô Tô)

    HOTLINE
    BOOKING
    0913 378 559